Om Bergmesteren Raudsand AS

 

Raudsand er et nasjonalt gjenvinningsanlegg på Raudsand. Anlegget tar i mot uorganisk farlig avfall for gjenvinning, og skal hindre dagens forurensing i havet. Selskapet ligger ved kai i Nesset kommune i Møre og Romsdal. 

Kontakt oss

6 + 1 =