Om Lighthouse Grip

 


Lighthouse Grip bruker den samme kjente teknologien  som den norske lakseoppdrettsnæringen, på å produsere sik, som er en fisk i laksefamilien.

De kan på denne måten tilby den beste kvaliteten og den ferskeste fisken på markedet. Fisken er blir sløyd og nedkjølt en innen en time etter fangst.

Kontakt oss

14 + 9 =