Viktigheten av å ha en lokal IT-partner

 

    – Det er viktig for oss å ha en lokal IT-partner, som kan gi hurtig hjelp og tar eierskap til våre utfordringer, sier daglig leder i Nortronik, Atle Hjelle Paulen.

Nortronik leverer tjenester og utstyr innen brannvern, røykdykkerutstyr og anlegg for brannslukking. De har kontorer flere steder i landet, men hovedkontoret og administrasjonen sitter i Førde. I over ti år har Nortronik vært kunde av Adcom Førde, som har hjulpet dem med kontinuerlig å forbedre prosesser og systemer innen økonomi, logistikk, dokumenthåndtering og lønn og HR.

 

 

 

Sogn og Fjordane – et spennende næringsliv

Næringslivet i Sogn og Fjordane blomstrer, bedrifter vokser og stadig nye bedrifter kommer til.

– Førde er også et senter i den forstand. Det er mye entreprenørskap, og mange spennende bedrifter, både store og små. Så det er spennende å være en del av, sier Paulen.

Hans inntrykk er at bedriftene i fylket har fokus på gode prosesser og it løsninger.

– Jeg tenker at det er ekstra viktig at vi fokuserer på effektiviserende løsninger og gode prosesser i Sogn og Fjordane. Vi har flere spredte bygder og dermed blir det noen andre utfordringer enn på sentrale østlandet, spesielt for de som har logistikk som en viktig del av driften. Transportkostnadene blir en mer vesentlig faktor her, det er større avstander og mer krevende å flytte folk og utstyr, forklarer Paulen.

Derfor blir det i Sogn og Fjordane et ekstra behov for å tenke smart rundt logistikk, automatisere, ha gode løsninger for videokonferanser med mer.

– Det er sikkert mange som er flinke på IT-løsninger, men jeg tror ingen kan slå Adcom på det å forstå bedriftene i lokalområdet. Logistikk betyr ikke nødvendigvis det samme i Oslo, Førde og Karasjok, sier Paulen.

For det handler vel så mye om arbeidsmetoder som om teknologi og IT.

– Dersom man skal endre noe i logistikk-rutinene, så er det kanskje bare en liten justering i forretningssystemet, men en stor endring nede på lageret, forklarer Paulen.

 

Smarte løsninger

Paulsen sin oppfatning er at bedriftene i området også prioriterer smarte løsninger.

– Vi må jobbe litt smartere enn bedrifter på østlandet for å være like lønnsomme, sier Atle Paulen.

Og ettersom studier viser at næringslivet går bra, så må det vel bety at bedriftene i fylket klarer å være ekstra effektive?

– Ja, det tror jeg, og det er bra og viktig. Og det er viktig for oss å ha konkurransedyktige bedrifter i fylket, og skape lokale arbeidsplasser.

Adcom Førde ønsker å være IT Partneren som sørger for å holde bedriftene i fylket konkurransedyktige.

– Vi ønsker å utfordre bedriftene til å tenke automatisering, og tenke et steg lenger, sier daglig leder i Adcom, Arnljot Ramstad.

 

Både systemer og kompetanse

Adcom Førde har både et IT-selskap og et regnskapskontor. Det betyr at de både leverer IT-løsninger innen lønn og regnskap, men også kan levere kompetanse.

– Det er en trygghet for oss å vite at vi har Adcom Førde i ryggen. La oss si at en medarbeider enten på lønn eller regnskap blir sykemeldt i flere måneder. Da vet vi at Adcom, som allerede kjenner oss godt, har lønn- og regnskapsmedarbeidere som vi kan leie av dem for en periode. Det er en trygghet å vite at vi har dem dersom noe skulle skje, sier Paulen.

Daglig leder i Adcom Førde, forteller at flere firmaer benytter seg av denne muligheten.

– Vi hadde nettopp leid ut en regnskapsmedarbeider til et firma, fordi den ansatte var syk. Nå er den ansatte tilbake, men de ville gjerne beholde vår medarbeider i en periode til fordi vår medarbeider kunne noen andre ting enn den fast ansatte, forteller Arnljot Ramstad i Adcom Førde.

 

Utfordrer til å tenke nytt

– Adcom Førde utfordrer oss til å tenke nytt. Vi snakker ikke så ofte, men når vi snakker så opplever vi at Adcom setter seg i vårt sted og prøver å finne de beste løsningene for oss, forteller Paulen.

Kan du komme med noen eksempler?

– I år har vi fått Visma.net Expense, et system for lettere å fylle ut reiseregninger. Da var Adcom først inne og så på hvordan vi håndterte reiseregninger i dag, hvordan prosessene fungerer. De satt seg i vårt sted og følte på våre utfordringer. Deretter diskuterte vi litt frem og tilbake, og skisserte opp hvordan prosessene kunne fungere med Visma.net Expense. Til slutt tok Adcom en helhetsvurdering rundt om dette var noe som lønte seg for oss, forklarer Paulen.

Adcom mente det ville lønne seg, og Nortronik har dermed implementert Visma.net Expense.

– Adcom har også vært flinke til å følge opp i ettertid. De ser etter at vi tar det i bruk, bruker det på best mulig måte og høster alle fordeler vi kan fra systemet, sier Atle Paulen

 

En automatisert fremtid

Det snakkes i alle medier om automatisering, og roboter som tar over jobber. Hva tenker Nortronik om det?

– Tanken vår forenkle og automatisere. At vi skal registrere data en gang og en plass. Jeg føler ingen helt der enda, men vi jobber i den retningen. Vi forsøker å forenkle og automatisere prosesser, og i den sammenheng er Adcom en viktig støttespiller, forklarer Paulen.

Han tror teknologi vil bli stadig viktigere.

– Vi er inne i et skifte nå, hvor bedriftene er nødt til å automatisere og effektivisere for å forbli konkurransedyktige, mener Paulen.

Og hvor viktig er det å ha med seg en god it partner inn i et slikt skifte?

– Det er Alfa og Omega. Det er viktig med en lokal aktør, som kjenner deg, kan møte raskt og som tar eierskap til de utfordringene din bedrift opplever, avslutter Atle Paulen i Nortronik.

 

Share This