Knut Erik Gjerde

Kundeansvarlig / datarom / glad i folk

«Alle» kjenner Knut Erik, og man skal lete lenge for å finne et bedre besøkt kontor enn hans. 25 år med kundekontakt og en genuin interesse for mennesker, gjør at Knut Erik er en man kan snakke med om det meste. I tillegg til å gi råd om livets store spørsmål, er Knut Erik knallgod på datarom, servere og nettverk.