Moderne rekneskapsbyrå

Moderne rekneskapsbyrå

Eit moderne rekneskapsbyrå tek i bruk ny teknologi for å dekke næringslivets sine behov.  Den digitale utviklinga gir grunnlag for store endringar i samfunnet. Leiarar vert utfordra til å motivere sine tilsette for å delta aktivt og positivt i endringsprosessar som...