På lag med kundene

17. sep, 2016Blogg, Gir deg tid

Tastevalg, kundesenter og kø-ordning er utenkelig hos Adcom Molde og Søre Sunnmøre. For alle i Adcom er det lokal personlig oppfølging som gjelder, samt korte linjer og tette, langsiktige relasjoner. Belønningen: Trofaste, fornøyde kunder, og ansatte som er stolte av arbeidsplassen sin.

Siden oppstarten i 1993 har Adcom Molde (IT Data AS) vokst fra å være et enkeltmannsforetak til å bli en regional totalleverandør med 20 ansatte og nærmere 50 millioner i årlig omsetning. Selskapet tilbyr i dag blant annet IT-drift, egne skyløsninger, PC-er og tilbehør, telefoni, rådgivning, møteromsløsninger, support og forretningssystemer, og er en av to markedsledere innen bedriftssegmentet i Romsdal.

 

Fornøyde kunder det aller viktigste

– Jeg er overbevist om at verdigrunnlaget vårt har mye av æren for at vi har kommet så langt som vi har gjort, forteller gründer og daglig leder Ivar A. Thorvik. – Kvalitet, kunnskap og kundefokus.

– Kvalitet; i forhold til både produkter og tjenester, utdyper han. – Med hensyn til førstnevnte, er det Lenovo som er vår hovedleverandør av PC-er. De er et av de mest solgte PC-merkene i både Norge og verden totalt, og har utviklet svært gode produkter i alle prisklasser. Når det gjelder tjenestene vi leverer, er vi opptatt av å ha en mest mulig åpen dialog med kundene, og oppfordrer dem til å gi oss løpende tilbakemeldinger på hvordan de opplever samarbeidet med oss. Snakker vi et forståelig språk, leverer vi som forventet eller bedre, hva har eventuelt skuffet? Ærlig respons er helt avgjørende for å lære av sine feil og bli litt bedre hver dag.

 

– Når det gjelder kunnskap, regnet vi nylig på hvor lang fartstid våre ansatte har i IT-bransjen, og konkluderte med at det totalt er over 300 år. Med andre ord rundt 15 år i gjennomsnitt, det må man kunne si er solid. Samtidig er det svært viktig å holde seg oppdatert og helst i forkant, særlig i en bransje som vår, hvor utviklingen går i et rasende tempo. Derfor har vi også stort fokus på kompetanseutvikling, de ansatte kurses regelmessig via både webinarer og fagsamlinger/ seminarer.

 

– Kundefokus; vi er svært opptatt av at det skal være enkelt og behagelig å ha en relasjon til oss – at kundene skal trives med oss, rett og slett. En annen viktig målsetting er å bidra til å gjøre kundene våre bedre; tilføre dem verktøy og rutiner som gjør at det frigis tid i bedriftensom kan brukes på andre, viktigere gjøremål. Kompetanseoverføring til kunden må også nevnes, vi mener dette er gull verdt for begge parter. Det øker kundens lønnsomhet og tilfredshet, og styrker samtidig båndene til oss som leverandører. 

Bjørn Sandaal er en av i alt 8 systemkonsulenter hos Adcom Molde og Søre Sunnmøre, og har 18 års erfaring fra IT-bransjen

Elev-PC og lokalt servicesenter

Adcom Molde og Søre Sunnmøres kundeportefølje består primært av små og mellomstore bedrifter i Møre og Romsdal. Offentlige aktører er også en viktig målgruppe; eksempelvis har selskapet flere kommuner som kunder, samt at Møre og Romsdal fylke i mange år har vært en stor og betydningsfull samarbeidspartner. I tillegg til ordinære leveranser til blant annet skoler, Fylkeshuset og tannlegekontorer, har Adcom de siste syv årene levert over 7000 PC-er til elever i videregående skole gjennom den fylkeskommunale ordningen Elev-PC.

Ifølge Thorvik har selskapets lokale serviceapparat en høy stjerne både internt og ute i markedet, og har hatt stor betydning med hensyn til å få tildelt kontraktene på både Elev-PC og en rekke andre oppdrag. – Vi har eget, sertifisert Lenovo-verksted i lokalene våre i Molde, dette er noe vi er stolte av. Enkelte kan kanskje kalle det litt gammeldags, men vi får stadig tilbakemeldinger om at kundene våre setter stor pris på denne fordelen. For det første får de bare ett kontaktpunkt å forholde seg til ved reparasjon, her ordner vi alt lokalt og raskt. For det andre får kunden et ansikt å forholde seg til, og de ansatte hos oss er lette å få tak i om man har spørsmål. Alle direktenumrene ligger ute på hjemmesiden, og vi har lokalt betjent sentralbord. Man kan også bare stikke innom oss i Fabrikkvegen 13, når man måtte ønske.

 

Adcom Sky

– Vi har videre avtaler med eksterne tjenesteleverandører som for eksempel Visma og Microsoft, og tilbyr også lokal support knyttet til disse. Dette gjelder alt fra Visma Lønn og Huldt&Lillevik Lønn, til ERP-systemet Global, bildedatabasesystemet Fotoware og Microsoft Office 365. Og så har vi egen utviklingsavdeling, som blant annet har utviklet den elektroniske kjørebokløsningen ekbok.no og time- og ressursstyringssystemet ELA. Sist, men ikke minst er Adcom dessuten Telering-forhandler, noe som innebærer at vi har telefoniavtaler med både Telia og Telenor og i tillegg selger det meste av utstyr på dét området også.

Thorvik forteller at noe av det mest spennende som skjer for øyeblikket, er satsningen på skyløsninger. – I tett samarbeid med Troll Housing AS har vi bygd opp en egen Adcom-serverpark inne i datasenteret deres på Eide på Nordmøre; Adcom Sky. Det som er spesielt, er at senteret ligger dypt inne i fjellet, i gamle kalksteinsgruver. Dette gjør det for det første svært sikkert mot alle typer farer, i tillegg er Norge kåret som verdens nest sikreste land å drifte skyløsninger fra. Dette skyldes både klima og politisk stabilitet, blant annet. For det andre har man av naturlige årsaker svært god tilgang på naturlig kjøling inne i fjellet, og senteret er derfor klassifisert som et såkalt grønt – altså miljøvennlig – datasenter. Vi er selv Miljøfyrtårn-sertifisert, og det er jo en fin bonus dersom vi kan bidra til å gjøre kundene våre grønnere også. Man sparer faktisk hele 90 % av energiforbruket til kjøling når man velger fjellhall fremfor eget serverrom ute i bedriften sin.

Daglig leder gründer Ivar A. Thorvik

Enkelt og trygt – vi tar ansvaret

Bjørn Standal er en av systemkonsulentene hos Adcom Molde. Han understreker, i likhet med Thorvik, at den lokale tilhørigheten og nærheten til kundene er svært viktig for bedriften og de ansatte. – Den fungerer som en identitetsbygger internt, og er et viktig konkurransefortrinn i forhold til mange av de øvrige aktørene i markedet.

– Bredden i tjenestetilbud og kompetanse er en annen stor fordel ved å velge oss som samarbeidspartner, den innebærer både trygghet og enkelhet for kunden. Her får man, om ikke alt, så i alle fall det aller meste, samlet på ett sted. Du kan tegne driftsavtale med oss, og la våre fagfolk være IT-avdeling for bedriften din. Da kan vi enten ta det fulle ansvaret eller deler av det – i samarbeid med dine egne ansatte. Dette er helt opp til bedriften – det er ulike ønsker og behov. Det som er felles for alle driftsavtale- kundene, er at de enkelt og uforpliktende sikrer seg oppdatert kunnskap, sertifiserte spesialister og et overblikk det er svært vanskelig å få som intern IT-ressurs i et firma som har andre primære virksomhetsområder.

 

«- Vi sikrer backup og overvåker systemene dine, bistår som rådgivere og løsningsarkitekter, foretar installasjoner og oppdateringer, gjennomfører opplæring og skreddersyr møteromsløsninger – bare for å nevne noe.» 

Når det gjelder førstnevnte, opplever vi eksempelvis at urovekkende mange bedrifter har for dårlig kontroll på backupen av selskapets data. Dersom man ikke har en driftsavtale eller gode nok rutiner, kan jevnlige backup-sjekker og oppdatert sikkerhets- programvare være områder som enten blir nedprioritert eller glemt. Andre er i god tro og føler seg trygge på at alt er i orden. Skulle man da oppleve et virusangrep, en brann eller en vannskade, kan man i verste fall risikere å gå konkurs. Vi har sett noen tilfeller som kunne blitt svært alvorlige for bedriftene det gjelder, flere der backupen har stoppet helt, og en del andre der løsningen har vært mangelfull og sårbar. – Det enkleste og tryggeste for bedriften din, avslutter Standal, – er å overlate ansvaret til oss.

TEKST / Marie Gjære Gundersen
FOTO / Andreas Winther & Marie Gjære Gundersen

La oss ta en prat om hvordan du kan spare tid

Stein Andre er it-konsulent i Molde og har jobbet med Microsoft i 10 år. Han er en kløpper i Office 365 sine løsninger, og har alltid et smil på lur.

Relaterte innlegg

Vi tar pulsen på din IT-helse

Vi tar pulsen på din IT-helse

En dårlig IT-helse kan i verste fall gjøre det umulig for deg og dine kollegaer å jobbe. Når tok du sist pulsen på arbeidsdagen din? Vi går hardt ut, og sier at IT-helsa på jobb er like viktig som din egen helse. Vi kartlegger din IT-helse og gir deg verdifulle råd til hvordan du kan senke pulsen i din bedrift.

les mer
Innspilling av webinaret om sikkerhetspolicy

Innspilling av webinaret om sikkerhetspolicy

En sikkerhetspolicy er bedriftens kjøreregler i all databehandling, om hvor data lagres, backuprutiner, hvordan man håndterer sikkerhetsbrist, passordregler, etc. Vi gir dere veiledning på hvordan man lager en skuddsikker sikkerhetspolicy for deres bedrift.

les mer
Innspilling av webinaret om backup

Innspilling av webinaret om backup

Hvilke kilder er det til datatap, og hvordan tar man høyde for det? Den beste måten å sikre seg mot datatap og driftsstans er god backupløsninger. Vi tar dere gjennom både lokal- og skybackup, og stiller noen viktige spørsmål til hvor data bør lagres og hvordan den bør sikkerhetskopieres.

les mer
Share This