Riktig å sette ut datadriften

19. sep, 2014Blogg, Fornøyde kunder

– For oss var det riktig å sette ut datadriften. Og valget av Adcom Molde har vi ikke angret på, sier teknisk direktør Jan Møllerhaug i PartnerPlast AS på Åndalsnes. Bedriften er i vekst, og både oppkjøp og nye investorer danner grunnlag for økt satsing.

Dagens PartnerPlast kan trekke historiske tråder tilbake til etableringen av Bakelittfabrikken på Åndalsnes i 1946. Deretter var det forskjellige firma med forskjellige navn og eiere som drev innen produksjon av plastrelaterte produkter. I 1992 avviklet Dyno aktiviteten på Åndalsnes og flyttet den til Ålesund. 26 tidligere ansatte dannet da PartnerPlast, med Lars Berdal som initiativtager. Kort etter ble dagens administrerende direktør, Tom Samuelsen, hentet inn. Det sies at han skulle bistå i en tre-måneders-periode på grunn av sykdom, men har siden blitt i bedriften.

– De første produktene var forholdsvis enkle produkter som plastpaller og trillebårer i plast. Jeg tror omsetningen første året var rundt 10.000 kroner, sier Møllerhaug.

Møllerhaug forteller at den store dreiningen mot de produktene de lager i dag, skjedde på slutten av 90-tallet, da de begynte å produsere flottører i plast for å holde seismiske systemer oppe. Tidligere var flottørene av stål eller aluminium, og man var plaget av at utstyret rustet og ble bulket. Slik fikk PartnerPlast innpass i et helt nytt markedssegment.

Fire markedsområder

 

– Deretter følger en utvikling fra at vi leverte «dumme» flottører, til at vi begynte å fylle flottørene med elektronikk som datamaskiner, navigasjonssystemer etc. Det har gitt oss mulighet til å beholde posisjon som hovedleverandør, og ikke bare underleverandør, til seismikkbransjen.

– Vi deler markedene våre i fire. Det vi har snakket om nå er seismikk, der vi leverer utstyr til olje- og gassletingsoperatørene. Så har vi offshore og subsea som er bøyesystemer, altså flyteelementer med oppdrift, som brukes fra havoverflaten ned til 6.000 meters dyp. Her er kjerneteknologien det som er inne i bøyene. Innmaten sørger for oppdrift samtidig som elementene tåler det hydrostatiske trykket på den dybden enheten skal operere på. I tillegg kan vi levere elektronikk inne i bøyene.

– Det tredje området er industri, hvor det er et mye større spenn i produktene. Vi produserer for eksempel; fiskekar, dieseltanker, flytepongtonger til flytebrygger, bøyer til værobservasjon, etc. Et nytt spennende område er drivstofftanker til Kongsberg Defence Systems sin Joint Strike Missile. Dette er et stort prosjekt både innenfor materialkvalifisering og design, forteller Møllerhaug.

Elektronikk utgjør det fjerde området, både til egne produkter og til andre kunder.

Økonomi

Med en omsetning på 113,5 millioner kroner og et resultat på over 8,2 millioner hadde PartnerPlast på Åndalsnes nok et godt år i 2013. De siste årene har selskapet levert solide driftsresultater. Men selv med ordinære resultater på opptil 13,7 millioner kroner har selskapet valgt å «salte» ned overskuddet. Siste gang det ble tatt ut utbytte var i 2004. Selskapet har i dag en egenkapitalandel på 60,8 prosent.

I 2014 overtok firmaet alle aksjene i Powex AS i Molde, som de allerede hadde en eierandel i. Powex var på mange måter en spin-off fra PartnerPlast, og størstedelen av omsetningen til Powex har vært mot PartnerPlast.

– Vi har også kjøpt et selskap i Houston – Exploration Support Services Inc (ESS) – som leverer drift innen fagområdet seismikk, men
ikke på utstyr produsert av oss. Tanken er å bruke dette selskapet til å vokse i USA. Det er i dag et lite selskap med åtte millioner i omsetning, og som leier inn ressurser etter behov.

Selskapet har to fabrikker på Åndalsnes og sysselsetter 35 personer. I tillegg kommer 12 ansatte i Powex i Molde, samt noen ansatte i ESS i Houston.

PartnerPlast har vekstambisjoner i årene framover, både gjennom organisk vekst ved utvikling av egne produkter og egen organisasjon, og eventuelt andre oppkjøp. Når det gjelder oljemarkedet generelt, er vi ikke så bekymret. Vi tar endringene alvorlig, men det er jo hele tiden svingninger, og man må tilpasse seg deretter. Vi har flere bein å stå, sier Jan Møllerhaug.

IT

– På 90-tallet var ikke PartnerPlast spesielt IT-fisert. Men etterhvert økte behovet for bruk av IT i det daglige, med flere datamaskiner, skrivere etc. I begynnelsen var det lokale ressurser på Åndalsnes som driftet utstyret. Så ble det ansatt en person som etterhvert fikk IT-ansvaret. Vedkommende ble etterhvert vår IT-sjef.

 

«Firmaet kjøpte sporadisk både hardware og tjenester hos Adcom før bedriften valgte å outsource driften for to år siden.»

– Vi foretok en evaluering i forhold til om vi skulle ha vår egen IT-seksjon eller om vi skulle sette ut hele IT-driften. Argumentene for å sette det ut var kompetanseoppbygging og kompetanse-vedlikehold, og økonomien i dette. Vi mente at én person vanskelig ville klare å holde seg oppdatert uten å ha noe fagmiljø rundt seg. Det er lettere for et spesialisert firma, som for eksempel Adcom, å holde seg oppdatert og vite om de nyeste tingene innen hardware og software. Vi regnet litt på det, og fant ut at det ikke vil bli noe dyrere, kanskje heller tvert imot.

Når bedriften først hadde bestemt seg for å outsource IT-driften sendte de ut en henvendelse til aktuelle aktører. På slutten av 2012 inngikk de avtale med Adcom. – Det var ikke pris Adcom vant på. De var ikke billigst, og det var flere aktuelle aktører. Noen falt ut på grunnlag av oppfølgingen vi fikk i prosessen, noen falt ut på grunn av kompetanse. Noen aktører falt også ut på grunn av at vi følte at vi ble avhengig av én person i selskapet. Et av argumentene for å sette ut, var jo å ikke å bli for personavhengige.

– Vi hadde et par stykker til slutt som var like på tjenesteinnhold og pris, og det var vår positive erfaring med Adcom som gjorde utslaget. Vi er veldig godt fornøyd med valget. Fornøyd med to ting. Først med beslutningen om å sette IT-driften ut. Den beslutningen har vi ikke angret på – den var strategisk riktig. At vi valgte Adcom har vi vært fornøyd med hele tida, og er fortsatt fornøyd. Vi får veldig god oppfølging, og det er veldig flinke folk. Så vi har bare positive erfaringer å melde om samarbeidet med Adcom, sier Jan Møllerhaug

Digital informasjonsstrøm

PartnerPlast implementerte for et par år siden et nytt ERP-system. De hadde da en papirbasert produksjon, det vil si ordremapper med informasjon som ble levert ut til arbeidsstasjonene, og som fulgte produksjonen. I mappen stod det hvor mange enheter som skulle produseres og annen informasjon. Og etter hvert som produksjonen skred framover ble det påført informasjon på de fysiske arkene.

– I dag er produksjonen papirløs. Det er en datamaskin ved hver arbeidsstasjon hvor operatørene forløpende fører inn informasjon, noe som har gitt økt effektivitet og gir datainnsamling i sanntid. Vi slipper en bunke papir som formannen må gå igjennom og føre inn i datasystemene i etterkant. Dette var en stor omvelting for oss, spesielt for produksjonen.

Tidligere hadde bedriften mange side-systemer med Excel-ark, Word-lister og mail-bokser, og informasjonen lå spredt og kanskje også tilgjengelighets-begrenset. Nå er alt integrert i ett system. Det var et stort skritt for bedriften IT- messig.

– Vi ser nå på mulige effektivitetsgevinster ved å ta i bruk hyllevare. For eksempel Lync og videokonferanse, og SharePoint, avslutter teknisk direktør Jan Møllerhaug i PartnerPlast på Åndalsnes.

Teknisk direktør Jan Møllerhaug (t.v) og administrerende direktør Tom Samuelsen i PartnerPlast AS 

FOTO / Evy Kavli, Åndalsnes Avis)
TEKST / John Erik Johnsen, Adcom Molde

La oss ta en prat om hvordan du kan spare tid

Stein Andre er it-konsulent i Molde og har jobbet med Microsoft i 10 år. Han er en kløpper i Office 365 sine løsninger, og har alltid et smil på lur.

Relaterte innlegg

Vi tar pulsen på din IT-helse

Vi tar pulsen på din IT-helse

En dårlig IT-helse kan i verste fall gjøre det umulig for deg og dine kollegaer å jobbe. Når tok du sist pulsen på arbeidsdagen din? Vi går hardt ut, og sier at IT-helsa på jobb er like viktig som din egen helse. Vi kartlegger din IT-helse og gir deg verdifulle råd til hvordan du kan senke pulsen i din bedrift.

les mer
Innspilling av webinaret om sikkerhetspolicy

Innspilling av webinaret om sikkerhetspolicy

En sikkerhetspolicy er bedriftens kjøreregler i all databehandling, om hvor data lagres, backuprutiner, hvordan man håndterer sikkerhetsbrist, passordregler, etc. Vi gir dere veiledning på hvordan man lager en skuddsikker sikkerhetspolicy for deres bedrift.

les mer
Innspilling av webinaret om backup

Innspilling av webinaret om backup

Hvilke kilder er det til datatap, og hvordan tar man høyde for det? Den beste måten å sikre seg mot datatap og driftsstans er god backupløsninger. Vi tar dere gjennom både lokal- og skybackup, og stiller noen viktige spørsmål til hvor data bør lagres og hvordan den bør sikkerhetskopieres.

les mer
Share This